GS AIO Global infra. NOK 3829

Sista teckningsdag 17 februari 2020

  • Avkastningsmöjlighet från ett index med bolag från infrastruktursektorn, en uppgång i index multiplicerat med en indikativ deltagandegrad på 1,0.

  • Underliggande index innehåller bolag som är verksamma i sektorer som bedöms kunna gynnas av den pågående såväl miljömässiga som teknologiska omställningen i världen.

  • Vid en negativ utveckling för indexet är det nominella beloppet kapital- skyddat i NOK. Investerare har därmed en valutarisk eller valutamöjlighet beroende på hur kursen mellan NOK och SEK förändras under löptiden.


Helskärmsläge 

ISIN
SE0013408226
Skydd
Kapitalskyddad
Löptid
5 år
Pris
100 %
Villkor
100 %
Marknad
Global
Emittent
Goldman Sachs London

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.