2020-04-07 kl 12:11
Marknadskurs
85,57
%
Långsiktig kurs
90,00
%
Nivå Underliggande
94,69
%
2020-02-24
2025-03-18
Underliggande
STORA ENSO R OYJ -10,04
BILLERUDKORSNAS AB -12,27
ABB ORD -17,78
VOLVO B ORD -23,27
HUSQVARNA AB-B SHS -24,93
ELECTROLUX B ORD -27,18
SKANSKA B ORD -27,99
SWEDBANK A ORD -29,13

SHB AO Sverige TP SFB 90 3847

ISIN SE0013379526
Riskkategori Kapitalskyddad
Status Aktiv
Startdag 2020-02-24
Återbetalningsdag 2025-03-18
Löptid 5 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Deltagandegrad 145%
Kapitalskydd 90%
Emissionsdag 2020-03-18
Emittent
  • Svenska Handelsbanken AB
Marknadsplats OMX STO Structured Products
Genomsnitt start 2024-02-26
Genomsnitt slut 2025-02-24
Mätintervall Månadsvis

Viktiga egenskaper

  • Ett förutbestämt antal aktier i den underliggande aktiekorgen ersätts med en fast utveckling. Det är de aktierna med bäst utveckling som byts ut mot denna fasta utveckling, så kallad ”Fixed Best”.
  • Placeringen är kapitalskyddad vilket innebär att emittent har åtagit sig att återbetala nominellt investerat belopp på återbetalningsdagen. Men återbetalningsbeloppet är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.