2020-08-05 kl 14:13
Marknadskurs
8 751,16
SEK
87,51
%
Långsiktig kurs
10 195,00
SEK
101,95
%
Nivå Underliggande
75,36
%
Utbetalda kuponger
1,95
%
2020-01-23
2025-02-12
Inlösenbarriär
Riskbarriär
Underliggande
VOLVO B ORD +1,71
BOLIDEN -0,41
STORA ENSO R OYJ -6,41
HENNES & MAURITZ B ORD -24,50

BB AC Sv bolag KSK 3809

ISIN GB00B8SVVK77
Riskkategori Barriärberoende
Status Aktiv
Startdag 2020-01-23
Återbetalningsdag 2025-02-12
Löptid Max 5 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 10 000 SEK
Kapitalskydd 0%
Utbetalande kupong: 1,95 %
Inlösenkupong: 1,95 %
För mer info om kupongerna se kupongdetaljer
Inlösenbarriär 90%
Riskbarriär 60%
Emissionsdag 2020-02-12
Emittent
  • BARCLAYS BANK PLC
Marknadsplats OMX STO Structured Products Units

Viktiga egenskaper

  • Produkten ger vid kupongutbetalningsdag en fast kupong oberoende av utvecklingen för underliggande tillgångar.
  • Riskbarriären stäms av på slutdagen efter löptidens slut, dvs sista observationsdagen.
  • Det finns två gränsvärden, eller barriärer, som bestämmer det slutliga utfallet och dessa barriärer mäts mot den underliggande tillgång som utvecklas sämst.
  • Placeringen avslutas i förtid och löses in om alla underliggande tillgångar är på eller över inlösenbarriären på en observationsdag, förutsatt att placeringen enligt villkoren kan lösas in vid den givna observationsdagen.
  • Vid kupongutbetalningsdagen utbetalas en fast kupong oberoende av utvecklingen för underliggande tillgångar.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut, dvs. på sista observationsdagen.
  • Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.