2020-07-03 kl 13:31
Marknadskurs
59,03
%
Långsiktig kurs
63,83
%
Nivå Underliggande
63,83
%
Utbetalda kuponger
0,00
%
2020-01-23
2025-02-12
Inlösenbarriär
Kupongbarriär
Riskbarriär
Underliggande
COMMERZBANK ORD -19,31
UNICREDIT SPA ORD -32,77
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP -42,95
SOCIETE GENERALE ORD -49,63

GS AC Europeisk bankkorg 3814

ISIN SE0013408010
Riskkategori Barriärberoende
Status Aktiv
Startdag 2020-01-23
Återbetalningsdag 2025-02-12
Löptid Max 5 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Kapitalskydd 0%
Utbetalande kupong: 100 %
Inlösenkupong: 100 %
För mer info om kupongerna se kupongdetaljer
Inlösenbarriär 150%
Kupongbarriär 150%
Riskbarriär 100%
Emissionsdag 2020-02-12
Emittent
  • Goldman Sachs International, London UK
Marknadsplats OMX STO Structured Products

Viktiga egenskaper

  • Det finns tre gränsvärden, eller barriärer, som bestämmer det slutliga utfallet och dessa barriärer mäts mot utvecklingen i den underliggande tillgången.
  • Placeringen avslutas i förtid och löses in om underliggande tillgång är på eller över inlösenbarriären på en observationsdag, förutsatt att placeringen enligt villkoren kan lösas in vid den givna observationsdagen.
  • Kupong betalas ut om underliggande tillgång är på eller över kupongbarriären på en observationsdag.
  • Missade kuponger kan återfås om villkoret för kupong uppfylls vid ett senare observationstillfälle under löptiden.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgångens utveckling fram till löptidens slut, dvs. på sista observationsdagen.
  • Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.