2020-07-03 kl 13:31
Marknadskurs
86,90
%
Långsiktig kurs
100,00
%
Nivå Underliggande
78,38
%
Utbetalda kuponger
0,00
%
2020-01-23
2026-02-12
Inlösenbarriär
Kupongbarriär
Riskbarriär
Underliggande
ICA GRUPPEN AB +4,32
HANDELSBANKEN A -4,45
TELE2 B ORD -12,39
FORTUM OYJ -21,62

GS AC Sv bolag 80% 3819

ISIN SE0013408044
Riskkategori Kapitalskyddad
Status Aktiv
Startdag 2020-01-23
Återbetalningsdag 2026-02-12
Löptid Max 6 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Kapitalskydd 80%
Inlösenkupong: 10 %
För mer info om kupongerna se kupongdetaljer
Inlösenbarriär 90%
Kupongbarriär 90%
Riskbarriär 70%
Emissionsdag 2020-02-12
Emittent
  • Goldman Sachs International, London UK
Marknadsplats OMX STO Structured Products

Viktiga egenskaper

  • Barriärnivåerna mäts av mot  underliggande som har sämst utveckling.
  • Produkten löses in om alla underliggande är på eller över inlösenbarriären på en observationsdag.
  • Kupong betalas ut om underliggande med sämst utveckling är på eller över inlösen- och kupongbarriären på en observationsdag.
  • Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost.

 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.