2020-07-03 kl 13:31
Marknadskurs
86,37
%
Långsiktig kurs
104,00
%
Nivå Underliggande
84,85
%
Utbetalda kuponger
0,00
%
2020-01-23
2025-02-12
Inlösenbarriär
Riskbarriär
Underliggande
SWEDBANK A ORD -7,86
STORA ENSO R OYJ -8,64
TELE2 B ORD -12,39
SSAB A ORD -15,15

GS AC Sv bolag Combo KSK 3821

ISIN SE0013408077
Riskkategori Barriärberoende
Status Aktiv
Startdag 2020-01-23
Återbetalningsdag 2025-02-12
Löptid Max 5 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Kapitalskydd 0%
Utbetalande kupong: 4 %
Inlösenkupong: 17 %
För mer info om kupongerna se kupongdetaljer
Inlösenbarriär 90%
Riskbarriär 50%
Emissionsdag 2020-02-12
Emittent
  • Goldman Sachs International, London UK
Marknadsplats OMX STO Structured Products

Viktiga egenskaper

  • Barriärnivåerna mäts av mot underliggande som har sämst utveckling.

  • Produkten löses in om alla underliggande är på eller över inlösenbarriären på en observationsdag och utbetalar nominellt plus kupong.

  • En utbetalande kupong betalas så länge som produkten ej löser in vid ett observationstillfälle eller vid förfall.

  • Sker förtidsinlösen så erhålls inte den utbetalande kupongen.

  • Inlösenkupong betalas ut om underliggande med sämst utveckling är på eller över Inlösenbarriären på en observationsdag.

  • Riskbarriären stäms av på slutdagen efter löptidens slut, dvs sista observationsdagen.

  • Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.

  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost.

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.