2020-08-05 kl 14:13
Marknadskurs
88,74
%
Långsiktig kurs
100,00
%
Nivå Underliggande
79,21
%
Utbetalda kuponger
0,00
%
2020-01-23
2022-02-11
Inlösenbarriär
Kupongbarriär
Riskbarriär
Underliggande
ERICSSON B ORD +20,21
JM -5,74
STORA ENSO R OYJ -6,41
FORTUM OYJ -20,75

GS AC Sv. Kvart Combo 2 år 3806

ISIN SE0013407996
Riskkategori Barriärberoende
Status Aktiv
Startdag 2020-01-23
Återbetalningsdag 2022-02-11
Löptid Max 2 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Kapitalskydd 0%
Utbetalande kupong: 2 %
Inlösenkupong: 10 %
För mer info om kupongerna se kupongdetaljer
Inlösenbarriär 100%
Kupongbarriär 80%
Riskbarriär 60%
Emissionsdag 2020-02-12
Emittent
  • Goldman Sachs International, London UK
Marknadsplats OMX STO Structured Products

Viktiga egenskaper

  • Det finns tre gränsvärden, eller barriärer, som bestämmer det slutliga utfallet och dessa barriärer mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst. Placeringen ger möjlighet till två olika kuponger.

  • En utbetalande kupong betalas ut om underliggande tillgång med sämst utveckling är på eller över kupongbarriären men under inlösenbarriären på en observationsdag.

  • Placeringen avslutas i förtid och löses in om alla underliggande tillgångar är på eller över inlösenbarriären på en observationsdag, förutsatt att placeringen enligt villkoren kan lösas in vid den givna observationsdagen.

  • Avslutas placeringen i förtid erhålls inte den utbetalande kupongen. Istället utbetalas placeringens andra kupong som endast kan erhållas vid inlösen.

  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut, dvs. på sista observationsdagen.

  • Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.

  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.