2020-07-03 kl 13:31
Marknadskurs
80,42
%
Långsiktig kurs
100,71
%
Nivå Underliggande
75,50
%
Utbetalda kuponger
2,84
%
2020-01-23
2025-02-12
Inlösenbarriär
Riskbarriär
Underliggande
VOLVO B ORD -3,74
SWEDBANK A ORD -7,86
SSAB A ORD -15,15
HENNES & MAURITZ B ORD -24,50

INV AC Sv bolag Mån KSK 3820

ISIN SE0013460490
Riskkategori Barriärberoende
Status Aktiv
Startdag 2020-01-23
Återbetalningsdag 2025-02-12
Löptid Max 5 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Kapitalskydd 0%
Utbetalande kupong: 0,71 %
Inlösenkupong: 0,71 %
För mer info om kupongerna se kupongdetaljer
Inlösenbarriär 100%
Riskbarriär 60%
Emissionsdag 2020-02-12
Emittent
Marknadsplats OMX STO Structured Products

Viktiga egenskaper

  • Produkten ger vid kupongutbetalningsdag en fast kupong oberoende av utvecklingen för underliggande tillgångar.
  • Riskbarriären stäms av på slutdagen efter löptidens slut, dvs sista observationsdagen.
  • Det finns två gränsvärden, eller barriärer, som bestämmer det slutliga utfallet och dessa barriärer mäts mot den underliggande tillgång som utvecklas sämst.
  • Placeringen avslutas i förtid och löses in om alla underliggande tillgångar är på eller över inlösenbarriären på en observationsdag, förutsatt att placeringen enligt villkoren kan lösas in vid den givna observationsdagen.
  • Vid kupongutbetalningsdagen utbetalas en fast kupong oberoende av utvecklingen för underliggande tillgångar.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut, dvs. på sista observationsdagen.
  • Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.