SEB AO Sverige TP SFB 90 3810

Sista teckningsdag 16 januari 2020

  • Avkastningsmöjlighet från en korg med 8 utvalda aktier som Lars-Erik Lundgren, förvaltare på Aktie-Ansvar, anser har spännande framtidsutsikter. En uppgång i korgen multipliceras med en indikativ deltagandegrad på 1,6.

  • De tre aktierna i korgen med bäst utveckling får en fast utveckling på 30% per aktie vid slutdagen sk. Fixed Best.

  • 90% av nominellt belopp är skyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år.   


Helskärmsläge 

ISIN
SE0013101656
Skydd
Kapitalskyddad
Löptid
5 år
Pris
100 %
Villkor
160 %
Marknad
Sverige
Emittent
SEB

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.