2020-08-05 kl 14:13
Marknadskurs
77,53
%
Långsiktig kurs
101,16
%
Nivå Underliggande
100,00
%
Utbetalda kuponger
1,64
%
2020-02-12
2026-07-15
Underliggande
STENA 0,00

SEB KC Stena Kvart 3805

ISIN SE0013101649
Riskkategori Kreditberoende
Status Aktiv
Antal kredithändelser 0
Återbetalningsdag 2026-07-15
Löptid 6,4 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Deltagandegrad 100%
Kapitalskydd 0%
Emissionsdag 2020-02-12
Emittent
  • Skandinaviska Enskilda Banken
Marknadsplats OMX STO Structured Products
Tranchering Linjär
Återvinningsvärde Marknadsberoende
Antal Referensbolag 1
Brytpunkt risk 0 Kredithändelser
Brytpunkt max förlust 1 Kredithändelse
Referensindex/bolag Stena AB
Kreditfaktor 100,00%
Kreditrisk start 2020-01-23
Kreditrisk slut 2026-06-19

Viktiga egenskaper

  • Placeringen har två huvudsakliga risker, som båda är kreditrisker. Den ena är i det fall utgivaren av placeringen (emittenten) inte skulle kunna fullgöra sina åtaganden. 
  • Den andra är kopplad till referensbolaget/-en. Om det sker kredithändelser påverkar det nominellt belopp enligt produktvillkoren, och du kan förlora hela eller delar av ditt investerade belopp.
  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.