2020-05-31 09:15
Garantum

SEB KC Stena Kvart 3685

ISIN SE0011897412
Riskkategori Kreditberoende
Status Aktiv
Produktegenskaper:
Kupong: 5,95 % p.a., kvartalsvis utbetalning

Viktiga egenskaper

  • Placeringen har två huvudsakliga risker, som båda är kreditrisker. Den ena är i det fall utgivaren av placeringen (emittenten) inte skulle kunna fullgöra sina åtaganden. 
  • Den andra är kopplad till referensbolaget/-en. Om det sker kredithändelser påverkar det nominellt belopp enligt produktvillkoren, och du kan förlora hela eller delar av ditt investerade belopp.
  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 
Emittent:
  • Skandinaviska Enskilda Banken
Marknadskurs
77,97%
Långsiktig kurs:
101,49%
Nivå Underliggande:
100,00%
Antal kredithändelser:
0
Återbetalningsdag:
2026-01-15
Löptid:
6,5 år
Teckningspost:
10 000 SEK
Emissionskurs:
100%
Deltagandegrad:
100%
Kapitalskydd:
0%
Tranchering:
Linjär
Återvinningsvärde:
Marknadsberoende
Antal Referensbolag:
1
Brytpunkt risk:
0 Kredithändelser
Brytpunkt max förlust:
1 Kredithändelse
Referensindex/bolag:
Stena AB
Kreditfaktor:
100,00%
Kreditrisk start:
2019-07-04
Kreditrisk slut:
2025-12-20
Underliggande Startkurs Justerad kurs Justerad utveckling
STENA 1,00 1,00 0,00%
0,00%