2021-09-25 01:31
Garantum

UBS AC Sv Combo Kvart KSK 3953

ISIN SE0014504536
Riskkategori Barriärberoende
Status Aktiv

Viktiga egenskaper

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
  • Möjlighet till både en kursskyddad kupong eller en ackumulerande kupong.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den tillgång som utvecklas sämst.
Emittent:
UBS AG, London
Marknadskurs:
116,00%
Långsiktig kurs:
116,00%
Nivå Underliggande:
106,20%
Utb. kuponger:
3,00%
Startdag:
2020-09-03
Återbetalningsdag:
2025-09-19
Löptid:
5 år
Teckningspost:
10 000 SEK
Emissionskurs:
100%
Deltagandegrad:
100%
Kapitalskydd:
0%
Kupong
3,00%
Inlösenkupong:
4,00%
Inlösenbarriär:
100%
Riskbarriär:
60%
Genomsnitt start:
2025-09-03
Genomsnitt slut:
2025-09-03
Mätintervall:
Daglig
Underliggande Startkurs Autocall Barrier Kupongbarriär Riskbarriär Justerad kurs Justerad utveckling
EQT AB 165,00 165,00 0,00 99,00 417,80 153,21%
HENNES & MAURITZ B ORD 138,85 138,85 0,00 83,31 175,66 26,51%
SWEDBANK A ORD 145,56 145,56 0,00 87,34 168,44 15,72%
ERICSSON B ORD 97,10 97,10 0,00 58,26 102,92 5,99%
Observationsdatum Utbetalas Utbetalande Inlösen Exit barriär Kupong betald Förtida inlöst
2020-12-03 2020-12-21 1% 4% % Ja Nej Avräkning
2021-03-03 2021-03-19 1% 8% % Ja Nej Avräkning
2021-06-03 2021-06-21 1% 12% % Ja Nej Avräkning
2021-09-03 2021-09-21 1% 16% 100% Nej Ja Förfallovillkor
2021-12-03 2021-12-22 1% 20% 100%
2022-03-03 2022-03-22 1% 24% 100%
2022-06-03 2022-06-22 1% 28% 100%
2022-09-05 2022-09-22 1% 32% 100%
2022-12-05 2022-12-22 1% 36% 100%
2023-03-03 2023-03-22 1% 40% 100%
2023-06-05 2023-06-22 1% 44% 100%
2023-09-04 2023-09-22 1% 48% 100%
2023-12-04 2023-12-22 1% 52% 100%
2024-03-04 2024-03-22 1% 56% 100%
2024-06-03 2024-06-24 1% 60% 100%
2024-09-03 2024-09-23 1% 64% 100%
2024-12-03 2024-12-23 1% 68% 100%
2025-03-03 2025-03-24 1% 72% 100%
2025-06-03 2025-06-23 1% 76% 100%
2025-09-03 2025-09-19 1% 80% 100%