Aktiv handel

Att handla strukturerade placeringar över börsen innebär att en placering köps som redan är upphandlad, emitterad och listad på börsen.

Aktiv handel ställer högre krav på både rådgivare och investerare då kursen är rörlig och placeringens underliggande tillgång kan ha rört sig från startdagen i förhållande till startkurs och placeringens eventuella barriärer. Detta kan påverka placeringens risk och avkastningsprofil.

Placeringens kurs innefattar normalt arrangörsarvode och ersättning till rådgivare. Tänk på att det ursprungliga informationsmaterialet och prospektet kan vara mindre relevant som underlag för beslut om placeringen än vad som är fallet vid en traditionell teckning.

Kom ihåg: detta är en köporder - adressera andrahandsmarknaden (secondarymarket@garantum.se).

 

Informationsblad Aktiv handel (PDF) >>

KÖPORDER - Aktiv handel (PDF) >>

Börskod för aktiv handel (PDF) >>

Månadsrapport Aktiv handel >>

 

Aktivt handlade produkter

Namn ISIN Skydd Köpkurs Säljkurs Initial risk Aktuell risk
DDB KO Bombardier Kvart 2896 (AH)
SE0009269525 Kreditberoende
104,00
104 %
109,00
109 %
6 6
DDB KO Stena 3 år 2917 (AH)
SE0009241326 Kreditberoende
98,18
98,18 %
101,18
101,18 %
5 4
GAP AIO Sverige 2918 (AH)
XS1261164203 Kapitalskyddad
98,43
98,43 %
103,43
103,43 %
1 2
DDB KO SAS Kvart 2941 (AH)
SE0009409253 Kreditberoende
100,11
100,11 %
105,11
105,11 %
4 5
GAP AO Europa 2969 (AH)
XS1549460472 Kapitalskyddad
94,51
94,51 %
99,51
99,51 %
1 1
CS AO Sverige USD 2992 (AH)
SE0009606932 Kapitalskyddad
89,47
89,47 %
94,47
94,47 %
4 3
DDB AC Sv Banker Kvart PM 2981 (AH)
SE0009554546 Barriärberoende
97,74
97,74 %
102,74
102,74 %
5 4
DDB KO IG Europa Kvart 2993 (AH)
SE0009606551 Kreditberoende
100,91
100,91 %
105,91
105,91 %
3 3
DDB KO High Yield USA Kvart 2991 (AH)
SE0009606544 Kreditberoende
94,02
94,02 %
99,02
99,02 %
6 6
SHB KO Stena 6 år 3030 (AH)
SE0006085734 Kreditberoende
92,20
92,20 %
97,20
97,20 %
4 5
SHB AC Sv Verkstad Kvart PM 3027 (AH)
SE0006085726 Barriärberoende
100,20
100,20 %
105,20
105,20 %
5 5
SHB SPR Ryssland 3,5 år 3020 (AH)
SE0006085742 Barriärberoende
93,40
93,40 %
96,40
96,40 %
6 7
BNP AC Sv bolag OS KSK 3029 (AH)
SE0009779234 Barriärberoende
95,78
95,78 %
100,78
100,78 %
6 6
SHB SPR Sverige Platå OS 3031 (AH)
SE0006085718 Barriärberoende
93,20
93,20 %
98,20
98,20 %
4 4
SHB AC Sv bolag Low Trigger 3047 (AH)
SE0006085775 Barriärberoende
97,40
97,40 %
102,40
102,40 %
6 5

Välkommen att kontakta oss.

Garantum Fondkommission AB
Box 7364, 103 90 Stockholm
Besöksadress: Norrmalmstorg / Smålandsgatan 16
Tel: +46 8 522 550 00 
Fax: +46 8 522 550 99
E-post: info@garantum.se

Org.nr: 556668-1531
VAT: SE663000323101

I sparkoncernen Garantum Invest ingår även: 

Aktie-Ansvar
Garantum Partner

© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531      

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.