Aktiv handel

Att handla strukturerade placeringar över börsen innebär att en placering köps som redan är upphandlad, emitterad och listad på börsen. 

Aktiv handel ställer högre krav på både rådgivare och investerare då kursen är rörlig och placeringens underliggande tillgång kan ha rört sig från startdagen i förhållande till startkurs och placeringens eventuella barriärer. Detta kan påverka placeringens risk och avkastningsprofil.

Placeringens kurs innefattar normalt arrangörsarvode och ersättning till rådgivare. Tänk på att det ursprungliga informationsmaterialet och prospektet kan vara mindre relevant som underlag för beslut om placeringen än vad som är fallet vid en traditionell teckning.

Kom ihåg: detta är en köporder - adressera andrahandsmarknaden (secondarymarket@garantum.se).

 

Informationsblad Aktiv handel (PDF) >>

KÖPORDER - Aktiv handel (PDF) >>

Börskod för aktiv handel (PDF) >>

 

Aktivt handlade produkter

Namn ISIN Skydd Köpkurs Säljkurs Initial risk Aktuell risk
GAP AIO Sverige 2918 (AH)
XS1261164203 Kapitalskyddad
97,50
97,50 %
102,50
102,50 %
1 2
GAP FO Global Balanserad 3012 (AH)
XS1549455399 Kapitalskyddad
90,85
90,85 %
95,85
95,85 %
1 1
SHB SPR Ryssland 3,5 år 3020 (AH)
SE0006085742 Barriärberoende
103,10
103,10 %
106,10
106,10 %
6 6
BNP AC Sv bolag OS KSK 3029 (AH)
SE0009779234 Barriärberoende
96,08
96,08 %
101,08
101,08 %
6 6
SHB SPR Sverige Platå OS 3067 (AH)
SE0006086062 Barriärberoende
97,00
97 %
102,00
102 %
4 4
SHB SPR H&M Platå 2 år 3126 (AH)
SE0006086385 Barriärberoende
101,00
101 %
103,00
103 %
6 6
GAP AO Europa 3158 (AH)
XS1549454822 Kapitalskyddad
94,95
94,95 %
99,95
99,95 %
1 1

Välkommen att kontakta oss.

Garantum Fondkommission AB
Box 7364, 103 90 Stockholm
Besöksadress: Norrmalmstorg / Smålandsgatan 16
Tel: +46 8 522 550 00 
Fax: +46 8 522 550 99
E-post: info@garantum.se

Org.nr: 556668-1531
VAT: SE663000323101

I sparkoncernen Garantum Invest ingår även: 

Aktie-Ansvar
Garantum Partner

© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.