2021-06-19 05:30:02
Förfallokurs
100,00
%
Långsiktig kurs
100,00
%
Nivå Underliggande
71,68
%
2014-11-27
2019-11-27
Inlösenbarriär
Kupongbarriär
Riskbarriär
Underliggande
ASTRAZENECA ORD 69,08%
FORTUM OYJ 15,68%
ERICSSON B ORD -3,72%
SWEDBANK A ORD -28,32%

SG AC Svenska bolag 2Max 2033

ISIN SE0006341764
Riskkategori Barriärberoende
Status Förfallen
Startdag 2014-11-06
Återbetalningsdag 2019-11-27
Löptid Max 5 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Kapitalskydd 0%
Kupong: 70 %
Inlösenbarriär 100%
Kupongbarriär 100%
Riskbarriär 50%
Emissionsdag 2014-11-27
Emittent SG Issuer
Marknadsplats OMX STO Structured Products

Viktiga egenskaper

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
  • Om underliggande tillgångs utveckling är högre än kupongen erhålls istället utvecklingen multiplicerat med en deltagandegrad.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den tillgång som utvecklas sämst.

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.