2021-06-19 05:30:02
Förfallokurs
140,25
%
Långsiktig kurs
140,25
%
Nivå Underliggande
93,00
%
Utbetalda kuponger
6,00
%
2018-03-14
2023-03-14
Inlösenbarriär
Kupongbarriär
Riskbarriär
Underliggande
ICA GRUPPEN AB 38,42%
HENNES & MAURITZ B ORD 31,36%
SKF B ORD 2,48%
BOLIDEN -6,97%

CS AC Sv bolag Combo Kvart 3306

ISIN SE0010739797
Riskkategori Barriärberoende
Status Förtidsinlöst
Startdag 2018-02-22
Återbetalningsdag 2023-03-14
Löptid Max 5 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Kapitalskydd 0%
Kupong: 1 %
Inlösenkupong: 5,75 %
För mer info om kupongerna se kupongdetaljer
Inlösenbarriär 90%
Kupongbarriär 70%
Riskbarriär 50%
Emissionsdag 2018-03-14
Emittent Credit Suisse London
Marknadsplats OMX STO Structured Products

Viktiga egenskaper

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
  • Möjlighet till både en utbetalande kupong eller en ackumulerande kupong.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den tillgång som utvecklas sämst.

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.