2021-06-19 05:30:02
Marknadskurs
142,60
%
Långsiktig kurs
142,60
%
Nivå Underliggande
110,23
%
2019-12-17
2021-12-16
Inlösenbarriär
Kupongbarriär
Riskbarriär
Underliggande
SSAB A ORD 45,23%
HENNES & MAURITZ B ORD 17,03%
AUTOLIV GDR 11,25%
FORTUM OYJ 10,23%

GS AC Sv Kvart SB 2 år 3768

ISIN SE0013233590
Riskkategori Barriärberoende
Status Aktiv
Startdag 2019-11-28
Återbetalningsdag 2021-12-16
Löptid Max 2 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Kapitalskydd 0%
Kupong: 7,1 %
Inlösenkupong: 7,1 %
För mer info om kupongerna se kupongdetaljer
Bonuskupong %
Inlösenbarriär 100%
Kupongbarriär 100%
Riskbarriär 60%
Emissionsdag 2019-12-17
Emittent Goldman Sachs London
Marknadsplats OMX STO Structured Products

Viktiga egenskaper

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
  • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen-kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
  • Placeringen ger det högsta av en bonuskupong eller den positiva sammanvägda utvecklingen av underliggande tillgång, förutsatt att samtliga underliggande tillgångar slutar på eller över smartbonusbarriären.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den tillgång som utvecklas sämst.

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.