CS SPR Sverige UB OS 3950

Sista teckningsdag 27 augusti 2020

  • Effektivare villkor med Utdelningsbalanserad – investeraren får tack vare balanseringen en placering med högre deltagandegrad jämfört med en vanlig sprinter utan denna funktion.

  • Placeringen har en inbyggd funktion som ger dig det lägsta startvärdet under de 9 första veckorna (10 observationer.) en s.k optimal start. Avkastningspotentialen motsvarar aktieindexets utveckling, justerat för utdelningsbalanserad, gånger en indikativ deltagandgrad på 1,25.

  • Står underliggande aktieindex under riskbarriären på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med nedgången i indexet.

ISIN
SE0014504460
Skydd
Barriärberoende
Löptid
5 år
Pris
100%
Villkor
125 %
Marknad
Sverige
Emittent
Credit Suisse London

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.