2021-08-02 17:13:29
Marknadskurs
115,41
%
Långsiktig kurs
118,40
%
Nivå Underliggande
117,98
%
2020-09-22
2025-09-22
Inlösenbarriär
Kupongbarriär
Riskbarriär
Underliggande
SSAB A ORD 74,76%
FORTUM OYJ 35,87%
NOKIA OYJ 35,52%
JM 17,98%

DDB AC No bolag Low Trigger 3947

ISIN SE0013514346
Riskkategori Barriärberoende
Status Aktiv
Startdag 2020-09-03
Återbetalningsdag 2025-09-22
Löptid Max 5 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Kapitalskydd 0%
Kupong: 18,4 %
Inlösenbarriär 75%
Kupongbarriär 75%
Riskbarriär 50%
Emissionsdag 2020-09-22
Emittent DANSKE BANK A/S, DANMARK, SVERIGE FILIAL
Marknadsplats OMX STO Structured Products

Viktiga egenskaper

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
  • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen-kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den tillgång som utvecklas sämst.

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.