2021-08-02 16:32:09
Marknadskurs
84,91
%
Långsiktig kurs
101,05
%
Nivå Underliggande
111,05
%
2020-09-22
2025-09-22
Underliggande
ABBVIE INC 26,59%
PFIZER ORD 24,19%
JOHNSON & JOHNSON ORD 15,15%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 13,02%
SANOFI AVENTIS ORD 2,80%
GLAXOSMITHKLINE ORD -3,60%
MERCK & CO ORD -5,70%
BAYER N ORD -8,09%

GS AO Läkemedel SFB 90 3951

ISIN SE0013408929
Riskkategori Kapitalskyddad
Status Aktiv
Startdag 2020-09-03
Återbetalningsdag 2025-09-22
Löptid 5 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Deltagandegrad 100%
Kapitalskydd 90%
Emissionsdag 2020-09-22
Emittent Goldman Sachs London
Marknadsplats OMX STO Structured Products
Genomsnitt start 2024-09-03
Genomsnitt slut 2025-09-03
Mätintervall Månadsvis

Viktiga egenskaper

  • Produkten har ett visst kapitalskydd, dvs en del av det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
  • Ett antal förbestämda aktier med bäst utveckling får en fast utveckling per aktie vid slutdagen. För resterande aktier erhålls den faktiska utvecklingen.

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.