SHB AO Sverige TP SFB 90 3948

Sista teckningsdag 27 augusti 2020

  • Avkastningsmöjlighet från en korg med 8 utvalda aktier som Lars-Erik Lundgren, ansvarig för aktieförvaltningen, anser har spännande framtidsutsikter. En uppgång i korgen multipliceras med en indikativ deltagandegrad på 1,2.

  • De tre aktierna i korgen med bäst utveckling får en fast utveckling på 30% per aktie vid slutdagen sk. Fixed Best.

  • 90% av nominellt belopp är skyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år.


Helskärmsläge 

ISIN
SE0013379849
Skydd
Kapitalskyddad
Löptid
5 år
Pris
100%
Villkor
120 %
Marknad
Sverige
Emittent
SHB

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.