2021-08-02 18:13:44
Marknadskurs
110,04
%
Långsiktig kurs
116,00
%
Nivå Underliggande
102,96
%
Utbetalda kuponger
3,00
%
2020-09-22
2025-09-19
Inlösenbarriär
Riskbarriär
Underliggande
EQT AB 156,00%
HENNES & MAURITZ B ORD 32,00%
SWEDBANK A ORD 15,42%
ERICSSON B ORD 2,96%

UBS AC Sv Combo Kvart KSK 3953

ISIN SE0014504536
Riskkategori Barriärberoende
Status Aktiv
Startdag 2020-09-03
Återbetalningsdag 2025-09-19
Löptid Max 5 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Kapitalskydd 0%
Kupong: 1 %
Inlösenkupong: 4 %
För mer info om kupongerna se kupongdetaljer
Inlösenbarriär 100%
Riskbarriär 60%
Emissionsdag 2020-09-22
Emittent UBS AG, London
Marknadsplats OMX STO Structured Products

Viktiga egenskaper

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
  • Möjlighet till både en kursskyddad kupong eller en ackumulerande kupong.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den tillgång som utvecklas sämst.

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.