CS AC USA Infra Combo OS 4035

Sista teckningsdag 14 december 2020

  • Combo – möjlighet till både en utbetalande kupong på indikativt 7% eller en ackumulerande kupong på indikativt 17%.

  • Automatisk inlösen i förtid på de årliga observationsdagarna om underliggande aktier observeras på eller över inlösenbarriären. Då återbetalar producenten nominellt belopp plus kupongen gånger antal år som placeringen varit aktiv.

  • Optimal Start – startkursen kommer att bli den lägsta noteringen för underliggande aktier under de 4 första veckorna av löptiden (5 observationer).

  • Riskbarriär – i det fall då någon av de underliggande aktierna fallit med mer än 40% på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med den faktiska utvecklingen för den sämst utvecklade aktien.

Link to registration document >>

 

 

Helskärmsläge

ISIN
SE0015194519
Skydd
Barriärberoende
Löptid
5 år
Pris
100%
Villkor
17 %
Marknad
USA
Emittent
Credit Suisse London

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.