GS AC Sv Inv.bolag Combo OS 3937

Sista teckningsdag 29 maj 2020

  • Combo – möjlighet till både en utbetalande kupong på indikativt 4% eller en ackumulerande kupong på indikativt 14%.

  • Automatisk inlösen i förtid på de årliga observationsdagarna om underliggande aktier observeras på eller över inlösenbarriären. Då återbetalar producenten nominellt belopp plus kupongen gånger antal år som placeringen varit aktiv.

  • Optimal Start – startkursen kommer att bli den lägsta noteringen för underliggande aktier under de 3 första månaderna av löptiden (4 observationer).

  • Riskbarriär – i det fall då någon av de underliggande aktierna fallit med mer än 40% på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med den faktiska utvecklingen för den sämst utvecklade aktien.

 

Helskärmsläge

ISIN
SE0013408713
Skydd
Barriärberoende
Löptid
5 år
Pris
100 %
Villkor
14 %
Marknad
Sverige
Emittent
Goldman Sachs London

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.