BNP AO Teknik SFB 85% SFB 4002

Sista teckningsdag 23 november 2020

  • Placeringen är kopplad till åtta teknikaktier, en uppgång i korgen multipliceras med en indikativ deltagandegrad på 1,0.

  • De tre aktierna i korgen med bäst utveckling får en fast utveckling på 30% per aktie vid slutdagen sk. Fixed Best.

  • 85% av nominellt belopp är kapitalskyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år.


Helskärmsläge 

ISIN
SE0014958310
Skydd
Kapitalskyddad
Löptid
5 år
Pris
100%
Villkor
100 %
Marknad
Global
Emittent
BNP Arb. Iss. B.V.

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.