2021-08-02 17:13:29
Marknadskurs
93,78
%
Långsiktig kurs
104,57
%
Nivå Underliggande
117,14
%
2020-12-17
2025-12-17
Underliggande
NOKIA OYJ 54,65%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 20,41%
Broadcom Inc 19,98%
AMERICAN TOWER CORP 19,92%
Equinix Inc 15,13%
Advanced Micro Devices Inc 14,64%
Murata Manufacturing Co Ltd 2,38%
ERICSSON B ORD -4,93%

UBS AO 5G SFB 90% 4000

ISIN SE0014991147
Riskkategori Barriärberoende
Status Aktiv
Startdag 2020-12-01
Återbetalningsdag 2025-12-17
Löptid 5 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Deltagandegrad 85%
Kapitalskydd 90%
Emissionsdag 2020-12-17
Emittent UBS AG, London
Marknadsplats OMX STO Structured Products
Genomsnitt start 2024-12-02
Genomsnitt slut 2025-12-01
Mätintervall Månadsvis

Viktiga egenskaper

  • Produkten har ett visst kapitalskydd, dvs en del av det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
  • Ett antal förbestämda aktier med bäst utveckling får en fast utveckling per aktie vid slutdagen. För resterande aktier erhålls den faktiska utvecklingen.
  • Placeringen är delvis kapitalskyddad vilket innebär att emittent/erna har åtagit sig att återbetala nominellt belopp på återbetalningsdagen

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.