CS AC Sv bolag Mån PM 3983

Sista teckningsdag 08 oktober 2020

  • Underliggande aktier kan gå ned 20% och placeringen kvalificerar sig ändå för en månadsvis utbetalande/ackumulerande kupong.

  • Månadsvis mätning ger fler möjligheter till avkastning och investeraren kan erhålla en mycket jämn avkastningsprofil sett över året.

  • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären på slutdagen minskas återbetalning av nominellt belopp med nedgången i den aktien.

 

Helskärmsläge

ISIN
SE0014782967
Skydd
Barriärberoende
Löptid
5 år
Pris
100%
Villkor
1,3 %
Marknad
Sverige
Emittent
Credit Suisse London

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.