2020-11-24 kl 13:37
Marknadskurs
95,26
%
Långsiktig kurs
100,30
%
Nivå Underliggande
112,11
%
2020-10-15
2025-10-31
Underliggande
Samsung Electronics Co Ltd +16,46
QUALCOMM Inc +11,85
ERICSSON B ORD +9,17
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd +8,61
Advanced Micro Devices Inc +2,62
Broadcom Inc +1,86
NOKIA OYJ -1,73
AMERICAN TOWER CORP -4,46

UBS AO 5G SFB 90 3978

ISIN SE0014781522
Riskkategori Kapitalskyddad
Status Aktiv
Startdag 2020-10-15
Återbetalningsdag 2025-10-31
Löptid 5 år
Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Deltagandegrad 85%
Kapitalskydd 90%
Emissionsdag 2020-11-03
Emittent
Marknadsplats OMX STO Structured Products
Genomsnitt start 2024-10-14
Genomsnitt slut 2025-10-14
Mätintervall Månadsvis

Viktiga egenskaper

  • Ett förutbestämt antal aktier i den underliggande aktiekorgen ersätts med en fast utveckling. Det är de aktierna med bäst utveckling som byts ut mot denna fasta utveckling, så kallad ”Fixed Best”.
  • Placeringen är kapitalskyddad vilket innebär att emittent har åtagit sig att återbetala nominellt investerat belopp på återbetalningsdagen. Men återbetalningsbeloppet är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Likvidbelopp per teckningspost vid förfall eller försäljning beräknas som marknadskurs i % multiplicerat med angiven teckningspost. 

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.