CS AC USA Infra Combo 4040

Sista teckningsdag 14 januari 2021

  • Combo – möjlighet till både en utbetalande kupong på indikativt 7% eller en ackumulerande kupong på indikativt 19%.

  • Automatisk inlösen i förtid på de årliga observationsdagarna om underliggande aktier observeras på eller över inlösenbarriären. Då återbetalar producenten nominellt belopp plus kupongen gånger antal år som placeringen varit aktiv.

  • Underliggande aktier kan gå ned 40% och placeringen kvalificerar sig ändå för en årsvis, utbetalande kupong på indikativt 7%.

  • Riskbarriär – i det fall då någon av de underliggande aktierna fallit med mer än 40% på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med den faktiska utvecklingen för den sämst utvecklade aktien.

 

Helskärmsläge
ISIN
SE0015221692
Skydd
Barriärberoende
Löptid
5 år
Pris
100%
Villkor
19 %
Marknad
USA
Emittent
Credit Suisse London

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.