DDB AO Läkemedel SFB 90% 4052

Sista teckningsdag 14 januari 2021

  • Placeringens avkastningsmöjlighet motsvarar den indikativa deltagandegraden på 1,0 gånger aktiekorgens eventuella uppgång.

  • De tre aktierna med bäst utveckling får en fast utveckling på 30% per aktie vid slutdagen, sk. Fixed Best. Denna utveckling erhålls alltid, oavsett om den verkliga utvecklingen är högre eller lägre än 30%.

  • Slutvärdet för aktiekorgen beräknas som ett genomsnitt av korgens värde månadsvis under löptidens sista år (13 observationer).

  • 90% av nominellt belopp är skyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 5 år.


Helskärmsläge 

ISIN
SE0014782199
Skydd
Kapitalskyddad
Löptid
5 år
Pris
100%
Villkor
100 %
Marknad
Global
Emittent
DANSKE BANK A/S, DANMARK, SVERIGE FILIAL

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.