GS AC Sv bolag Combo Buffert 4029

Sista teckningsdag 14 januari 2021

  • Combo – möjlighet till en utbetalande kupong på 5% eller en ackumulerande kupong på indikativt 12%.

  • Automatisk inlösen i förtid på de årliga observationsdagarna om underliggande aktier observeras på eller över inlösenbarriären. Då återbetalar producenten nominellt belopp plus den ackumulerande kupongen gånger antal år som placeringen varit aktiv.

  • Buffert – om sämst utvecklad aktie slutar under riskbarriären finns en inbyggd buffert som ger ett extra skydd mot denna nedgång. Bufferten gör att risken i placeringen blir lägre jämfört med en direktinvestering i aktien med sämst utveckling.

  • Riskbarriär på 60% – om sämst utvecklad aktie slutar under riskbarriären blir återbetalningsbeloppet: Nominellt belopp minus aktiens nedgång under riskbarriären gånger 1,67.

 

Helskärmsläge
ISIN
SE0014960316
Skydd
Barriärberoende
Löptid
5 år
Pris
100%
Villkor
12 %
Marknad
Sverige
Emittent
Goldman Sachs London

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.