GS AC No bolag Kvart KSK 4028

Sista teckningsdag 14 januari 2021

  • Placeringen betalar ut en kvartalsvis kupong på indikativt 1,75% (7% per år) oberoende av utvecklingen för underliggande aktier.

  • Står alla underliggande aktier vid en kvartalsvis observationsdag (efter 1,5 år) på eller över inlösenbarriären avslutas placeringen i förtid och producenten återbetalar nominellt belopp samt den kursskyddade kupongen för innevarande kvartal.

  • Ett sätt att balansera risken i placeringen är den kursskyddade kupongen. En kursskyddad kupong kan väga upp risken för att det återbetalade beloppet kan komma att bli lägre.

  • Riskbarriär på 60% – i det fall någon av de underliggande aktierna fallit med mer än 40% vid slutdagen efter 5 år återbetalas nominellt belopp minskat med den faktiska utvecklingen för den sämst utvecklade aktien samt en sista kursskyddad kupong.

 

Helskärmsläge
ISIN
SE0014959961
Skydd
Barriärberoende
Löptid
5 år
Pris
100%
Villkor
1,75 %
Marknad
Norden
Emittent
Goldman Sachs London

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.