UBS SPR Sv bolag TP Bonusx2 4043

Sista teckningsdag 14 januari 2021

  • Avkastningspotentialen är på slutdagen det bästa av två bonuskuponger på indikativt 30% eller den sammanvägda utvecklingen för underliggande aktier.

  • Slutar samtliga aktier på eller över riskbarriären utbetalas en bonuskupong på 30%. Slutar samtliga aktier på eller över 90% av startkursen utbetalas även en andra bonuskupong på 30% (indikativa kuponger).

  • Överstiger utvecklingen för aktierna de två bonuskupongerna (indikativt 60%) utbetalas korgens positiva avkastning, förutsatt att samtliga aktier står över 90% av sin startkurs.

  • Står sämst utvecklad aktie under riskbarriären om 50% på slutdagen kan placeringen liknas vid en direktinvestering i aktien. Nominellt belopp minskat med nedgången återbetalas då av producenten.

ISIN
SE0015221569
Skydd
Barriärberoende
Löptid
5 år
Pris
100%
Villkor
100 %
Marknad
Sverige
Emittent
UBS AG

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.