BNP AO Batteri Teknik SFB 90% 4101

Sista teckningsdag 18 mars 2021

  • Placeringens avkastningsmöjlighet motsvarar den indikativa deltagandegraden på 1,3 gånger aktie- korgens eventuella uppgång.

  • Lagring av energi är den stora barriären för förnybar energi. Tekniken har på relativt kort tid tagit stora steg framåt och utvecklingen ser mycket spännande ut framöver.

  • 90% av nominellt belopp är skyddat av producenten på återbetalningsdagen vid löptidens slut efter 3 år.

ISIN
SE0015557046
Skydd
Kapitalskyddad
Löptid
3 år
Pris
100%
Villkor
130 %
Marknad
Global
Emittent
BNP Arb. Iss. B.V.

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.