DDB SPR Cykliska KSK 4094

Sista teckningsdag 18 mars 2021

  • Placeringen följer fyra cykliska aktier, avkastningen motsvarar aktiernas sammanlagda utveckling gånger en deltagandegrad på 1,0.

  • Fast kupong – placeringen utbetalar dessutom en kupong år 1 och år 2 på indikativt 8% per år, oberoende av kursutvecklingen för underliggande aktier.

  • Riskbarriär – i det fall då någon av de underliggande aktierna fallit med mer än 40% på slutdagen återbetalas nominellt belopp minskat med den faktiska utvecklingen för den sämst utvecklade aktien. Är däremot aktiekorgens utveckling positiv får investerare ta del av den utvecklingen.

ISIN
SE0014782280
Skydd
Barriärberoende
Löptid
5 år
Pris
100%
Villkor
100 %
Marknad
Sverige
Emittent
DANSKE BANK A/S, DANMARK, SVERIGE FILIAL

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.