NDA AC No bolag Mån KSK 4082

Sista teckningsdag 18 mars 2021

  • Placeringen betalar ut en kupong på indikativt 0,75% (9%/år) oberoende av utvecklingen för underliggande aktier. Kupongerna utbetalas den 28:de varje månad fram till löptidens slut (förutsatt att det är en bankdag, annars dagen därpå).

  • Ett sätt att balansera risken i placeringen är den kursskyddade kupongen. En kursskyddad kupong kan väga upp risken för att det återbetalade beloppet kan komma att bli lägre.

  • Riskbarriär på 60% – i det fall någon av de under- liggande aktierna fallit med mer än 40% vid slutdagen efter 5 år återbetalas nominellt belopp minskat med den faktiska utvecklingen för den sämst utvecklade aktien samt en sista kursskyddad kupong.

ISIN
SE0014453775
Skydd
Barriärberoende
Löptid
5 år
Pris
100%
Villkor
0,75 %
Marknad
Norden
Emittent
Nordea Finland Abp

Ladda ner

Tänk på att ta del av de fullständiga villkoren i prospekt och produkt-broschyr

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.