Sprinter

DB KC Tillväxtval. 20% Skydd 3689

Marknadskurs 7 544,66 SEK
Långsiktig kurs 7 544,66 SEK
Nivå Underliggande 75,45%
Utbetalda kuponger 41,25%
2019-07-17
2024-07-31
Riskbarriär 100 %

Underliggande

EURBRL 29,85%
Vikt 100,00%
Startkurs 4,28
Justerad kurs 5,56
Justerad utveckling (%) 29,85%
EURZAR 27,80%
Vikt 100,00%
Startkurs 15,83
Justerad kurs 20,23
Justerad utveckling (%) 27,80%
EURINR 15,93%
Vikt 100,00%
Startkurs 77,68
Justerad kurs 90,06
Justerad utveckling (%) 15,93%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN DE000XM8ZBG1
Status Aktiv
Emittent Deutsche Bank AG, Frankfurt
Riskkategori Kapitalskyddad
Viktiga datum
Senaste kursuppdatering 2024-07-09 02:00:00
Emissionsdag 2019-07-17
Startdag 2019-07-04
Närmast kommande observation
Sista observationsdag 2024-07-04
Återbetalningsdag 2024-07-31
Genomsnitt start 2024-02-05
Genomsnitt slut 2024-07-04
Löptid 5 år
Initial risk 3

Initial risk gäller fram till och med placeringens startdag, och erhålls av emittenten.

Risk 1,1

Placeringens risk är baserad på PRIIPS-skalan. För strukturerade produkter är risken placeringens initiala risk fram till startdagen som erhålls av emittenten, sedan beräknas risken kontinuerligt av Garantum. Länk >>

Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 10 000 SEK
Kapitalskydd 20%
Deltagandegrad 100%
Kupongdetaljer
Observation Utbetalas Kupong Inlösenb. Kup.bet Inlöst
2020-04-25 2020-04-25 8,25% Ja Nej link
2021-04-26 2021-04-26 8,25% Ja Nej link
2022-04-25 2022-04-25 8,25% Ja Nej link
2023-04-25 2023-04-25 8,25% Ja Nej link
2024-04-25 2024-04-25 8,25% Ja Nej link
Mätintervall Månadsvis
Marknadsplats NASDAQ STOCKHOLM AB
Arrangörsarvode <%= GetProductMarginText() %>
Produktegenskaper
Kupong 8,25 %. En försvagning av euron redovisas som en negativ utveckling för valutaparet.

Viktiga egenskaper

  • Produkten har ett visst kapitalskydd, dvs en del av det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • En sprinter kan ha en eller flera underliggande tillgångar som placeringens värdeutveckling är knuten till, därmöjlighet finns att delta i underliggande tillgång med mer än 1,0 (deltagandegrad).
  • Kupongen betalas ut oberoende av underliggande tillgångars utveckling.
  • En försvagning av valutakorgen gentemot basvalutan påverkar investeringen negativt och en förstärkning positivt.
  • Produkten har en genomsnittsberäkning i slutet, vilket innebär att slutvärdet för den underliggande tillgången som produkten är kopplad till, mäts under en period på specifika observationsdagar. Produktens slutvärde sätts sedan till den genomsnittliga nivån av dessa observationer.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den sammanvägda utvecklingen i underliggande tillgångar fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den utvecklingen.
Vi eftersträvar alltid att informationen som visas på denna produktsida återspeglas korrekt från placeringens gällande villkor som finns i Slutliga villkor (Final Terms). Kontrollera därför alltid Slutliga villkor innan ett eventuellt investeringsbeslut tas. Kurserna på denna sida är indikativa och marknadsrörelser under dagen påverkar kurssättningen. Den slutgiltiga kurs som erhålls kan därför skilja sig åt mot den kurs som anges på hemsidan. Avvikelser kan med andra ord förekomma och användande av kurserna sker på eget ansvar. Kontakta oss gärna om du vill veta aktuell kurs, vid osäkerhet kring en kurs eller för bekräftelse om en produkt förfaller/inlöses.
Print

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.