Kapitalskyddad obl.

CS AO Global 2949 EUR

Marknadskurs 103,23%
Långsiktig kurs 105,57%
Nivå Underliggande 104,13%
2017-03-15
2024-04-10

Underliggande

NESTLE N ORD 45,46%
Vikt 10,00%
Startkurs 74,80
Justerad kurs 108,80
Justerad utveckling (%) 45,46%
Underliggande Exponering 2,83%
TELE2 B ORD 44,38%
Vikt 10,00%
Startkurs 66,97
Justerad kurs 96,70
Justerad utveckling (%) 44,38%
Underliggande Exponering 2,74%
DUKE ENERGY CORP 21,47%
Vikt 10,00%
Startkurs 80,91
Justerad kurs 98,28
Justerad utveckling (%) 21,47%
Underliggande Exponering 2,46%
NATIONAL GRID ORD 8,53%
Vikt 10,00%
Startkurs 975,38
Justerad kurs 1 058,62
Justerad utveckling (%) 8,53%
Underliggande Exponering 2,29%
NORDEA BANK AB 3,94%
Vikt 10,00%
Startkurs 107,30
Justerad kurs 111,53
Justerad utveckling (%) 3,94%
Underliggande Exponering 2,34%
CANON ORD 2,60%
Vikt 10,00%
Startkurs 3 290,00
Justerad kurs 3 375,68
Justerad utveckling (%) 2,60%
Underliggande Exponering 2,50%
Swiss Re - 3,42%
Vikt 10,00%
Startkurs 91,50
Justerad kurs 88,37
Justerad utveckling (%) - 3,42%
Underliggande Exponering 2,30%
0.8*GSK_LN + HALEON (with history) - 7,52%
Vikt 10,00%
Startkurs 1 632,50
Justerad kurs 1 509,77
Justerad utveckling (%) - 7,52%
TELSTRA CORP LTD - 16,41%
Vikt 10,00%
Startkurs 4,78
Justerad kurs 4,00
Justerad utveckling (%) - 16,41%
Underliggande Exponering 1,72%
AT&T ORD - 57,78%
Vikt 10,00%
Startkurs 41,95
Justerad kurs 17,71
Justerad utveckling (%) - 57,78%
Underliggande Exponering 0,86%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN FI4000233135
Status Aktiv
Emittent Credit Suisse London
Riskkategori Kapitalskyddad
Viktiga datum
Senaste kursuppdatering 2023-12-07 15:05:55
Emissionsdag 2017-03-15
Startdag 2017-02-23
Närmast kommande observation
Sista observationsdag 2024-03-25
Återbetalningsdag 2024-04-10
Genomsnitt start 2022-03-25
Genomsnitt slut 2024-03-25
Löptid 7,1 år
Initial risk 3

Initial risk gäller fram till och med placeringens startdag, och erhålls av emittenten.

Risk 1,1

Placeringens risk är baserad på PRIIPS-skalan. För strukturerade produkter är risken placeringens initiala risk fram till startdagen som erhålls av emittenten, sedan beräknas risken kontinuerligt av Garantum. Länk >>

Teckningspost 1 000 EUR
Emissionskurs 110%
Kapitalskydd 100%
Deltagandegrad 135%
Mätintervall Månadsvis
Marknadsplats NASDAQ HELSINKI LTD
Arrangörsarvode 0% (0%/år)

Viktiga egenskaper

  • Produkten har ett visst kapitalskydd, dvs en del av det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
  • Produkten har en genomsnittsberäkning i slutet, vilket innebär att slutvärdet för den underliggande tillgången som produkten är kopplad till, mäts under en period på specifika observationsdagar. Produktens slutvärde sätts sedan till den genomsnittliga nivån av dessa observationer.
Vi eftersträvar alltid att informationen som visas på denna produktsida återspeglas korrekt från placeringens gällande villkor som finns i Slutliga villkor (Final Terms). Kontrollera därför alltid Slutliga villkor innan ett eventuellt investeringsbeslut tas. Kurserna på denna sida är indikativa och marknadsrörelser under dagen påverkar kurssättningen. Den slutgiltiga kurs som erhålls kan därför skilja sig åt mot den kurs som anges på hemsidan. Avvikelser kan med andra ord förekomma och användande av kurserna sker på eget ansvar. Kontakta oss gärna om du vill veta aktuell kurs, vid osäkerhet kring en kurs eller för bekräftelse om en produkt förfaller/inlöses.
Print

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.