Hävstångscertifikat

CS WRT Car CB Lock Flex Topp 3169

Marknadskurs 48 180,87 SEK
Långsiktig kurs 46 129,64 SEK
Nivå Underliggande 125,38%
2017-11-09
2022-11-02
Riskbarriär 100%

Underliggande

The Nordic Corporate Bond Fund 2% VT Index 25,38%
Vikt 100,00%
Startkurs 1884,89
Justerad kurs 2363,21
Justerad utveckling (%) 25,38%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN GB00BDZZZY99
Status Aktiv
Emittent Credit Suisse London
Riskkategori Hävstångsinstrument
Viktiga datum
Senaste kursuppdatering 2022-01-19 01:00:00
Emissionsdag 2017-11-09
Startdag 2017-10-19
Sista observationsdag 2022-10-19
Återbetalningsdag 2022-11-02
Löptid 5 år
Initial risk 7

Initial risk gäller fram till och med placeringens startdag, och erhålls av emittenten.

Risk

Placeringens risk är baserad på PRIIPS-skalan. För strukturerade placeringar så är risken placeringens initiala risk fram till startdagen som erhålls av emittenten, sedan beräknas risken kontinuerligt av Garantum. Länk >>

Teckningspost 100 000 SEK
Emissionskurs 6 500 SEK
Kapitalskydd 0%
Deltagandegrad 300%
Mätintervall Daglig
Marknadsplats
Arrangörsarvode Tyvärr fick vi inte fram ett värde för denna produkt.
Produktegenskaper
Avkastningen räknas utöver 10% av indexets utveckling

Viktiga egenskaper

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Placeringen är kopplad till en underliggande tillgång via ett instrument med hög hävstång.
  • Aktiv allokering innebär att strategins följsamhet och exponering mot underliggande tillgång varierar över tiden beroende på vilken uppmätt risk tillgången har.
  • Den underliggande tillgångens utveckling justeras för korträntan vilket i gengäld ger en högre deltagandegrad i placeringen.
  • High End Text
  • Placeringen ger en avkastning först när underliggande har en utveckling över en viss specificerad nivå.
Print

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.