Kapitalskyddad obl.

CS AO Europa ÅA 2608

Marknadskurs 95,46%
Långsiktig kurs 92,54%
Nivå Underliggande 113,54%
2016-03-16
2023-03-13

Underliggande

TELE2 B ORD 83,45%
Vikt 100,00%
Startkurs 56,01
Justerad kurs 102,75
Justerad utveckling (%) 83,45%
ALLIANZ ORD 48,59%
Vikt 100,00%
Startkurs 135,05
Justerad kurs 200,67
Justerad utveckling (%) 48,59%
MUNICH RE N ORD 42,07%
Vikt 100,00%
Startkurs 178,25
Justerad kurs 253,23
Justerad utveckling (%) 42,07%
SE BANKEN A ORD 38,19%
Vikt 100,00%
Startkurs 82,78
Justerad kurs 114,40
Justerad utveckling (%) 38,19%
HSBC HOLDINGS ORD 4,93%
Vikt 100,00%
Startkurs 448,80
Justerad kurs 470,93
Justerad utveckling (%) 4,93%
NATIONAL GRID ORD 3,34%
Vikt 100,00%
Startkurs 978,99
Justerad kurs 1011,67
Justerad utveckling (%) 3,34%
GDF SUEZ ORD -7,23%
Vikt 100,00%
Startkurs 13,67
Justerad kurs 12,69
Justerad utveckling (%) -7,23%
SWEDBANK A ORD -9,00%
Vikt 100,00%
Startkurs 169,89
Justerad kurs 154,60
Justerad utveckling (%) -9,00%
TELIA Co AB -10,69%
Vikt 100,00%
Startkurs 39,49
Justerad kurs 35,27
Justerad utveckling (%) -10,69%
Unibail-Rodamco SE -73,03%
Vikt 100,00%
Startkurs 228,55
Justerad kurs 61,63
Justerad utveckling (%) -73,03%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN SE0007897277
Status Aktiv
Emittent Credit Suisse London
Riskkategori Kapitalskyddad
Viktiga datum
Senaste kursuppdatering 2022-12-08 12:08:14
Emissionsdag 2016-03-16
Startdag 2016-02-25
Sista observationsdag 2023-02-27
Återbetalningsdag 2023-03-13
Genomsnitt start 2021-02-25
Genomsnitt slut 2023-02-27
Löptid 7 år
Initial risk 1

Initial risk gäller fram till och med placeringens startdag, och erhålls av emittenten.

Risk 1,1

Placeringens risk är baserad på PRIIPS-skalan. För strukturerade produkter är risken placeringens initiala risk fram till startdagen som erhålls av emittenten, sedan beräknas risken kontinuerligt av Garantum. Länk >>

Teckningspost 7 900 SEK
Emissionskurs 100%
Kapitalskydd 79%
Deltagandegrad 100%
Kupongdetaljer
Observation Utbetalas Kupong Kup.bet Inlöst
2017-03-16 2017-03-16 3% Ja Nej link
2018-03-16 2018-03-16 3% Ja Nej link
2019-03-15 2019-03-15 3% Ja Nej link
2020-03-16 2020-03-13 3% Ja Nej link
2021-03-16 2021-03-15 3% Ja Nej link
2022-03-16 2022-03-15 3% Ja Nej link
2023-03-13 2023-03-14 3%
Mätintervall Månadsvis
Marknadsplats NASDAQ STOCKHOLM AB
Arrangörsarvode Tyvärr fick vi inte fram ett värde för denna produkt.
Produktegenskaper
Produkten betalar ut 3 % per post och år den 13 mars. Varje gång detta sker så skrivs nominellt ner med 300 kr/post och denominering på slutdagen blir därför 7 900 kr. På slutdagen så kommer produkten att betala tillbaka: Denominering + eventuell avkastning där avkastningen beräknas per post, dvs 10 000 SEK.

Viktiga egenskaper

  • Produkten har ett visst kapitalskydd, dvs en del av det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
  • Placeringen amorterar en del av det nominella beloppet under en i förväg bestämd period.
  • Obligationen beräknas i utländsk valuta vilket medför att valutakursrörelser gentemot den valuta som placeringen är denominerad i kommer att påverka utfallet, positivt eller negativt, oavsett om underliggande tillgångar ligger på plus eller minus.
Vi eftersträvar alltid att informationen som visas på denna produktsida återspeglas korrekt från placeringens gällande villkor som finns i Slutliga villkor (Final Terms). Kontrollera därför alltid Slutliga villkor innan ett eventuellt investeringsbeslut tas. Kurserna på denna sida är indikativa och marknadsrörelser under dagen påverkar kurssättningen. Den slutgiltiga kurs som erhålls kan därför skilja sig åt mot den kurs som anges på hemsidan. Avvikelser kan med andra ord förekomma och användande av kurserna sker på eget ansvar. Kontakta oss gärna om du vill veta aktuell kurs, vid osäkerhet kring en kurs eller för bekräftelse om en produkt förfaller/inlöses.
Print

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.