Autocall

BNP AC Sv bolag OS KSK 2973

Marknadskurs 142,00%
Långsiktig kurs 150,00%
Nivå Underliggande 108,10%
Utbetalda kuponger 24,00%
2017-04-27
2022-04-27
Inlösenbarriär 90%
Riskbarriär 60%

Underliggande

ASTRAZENECA ORD 102,80%
Startkurs 547,00
Justerad startkurs 535,50
Justerad startkurs (%) 2,10%
Inlösenbarriär 481,95
Kupongbarriär 0,00
Riskbarriär 321,30
Justerad kurs 1086,00
Justerad utveckling (%) 102,80%
TELE2 B ORD 72,47%
Startkurs 76,01
Justerad startkurs 76,01
Justerad startkurs (%) 0,00%
Inlösenbarriär 68,41
Kupongbarriär 0,00
Riskbarriär 45,61
Justerad kurs 131,10
Justerad utveckling (%) 72,47%
SSAB A ORD 69,64%
Startkurs 36,36
Justerad startkurs 34,25
Justerad startkurs (%) 5,80%
Inlösenbarriär 30,83
Kupongbarriär 0,00
Riskbarriär 20,55
Justerad kurs 58,10
Justerad utveckling (%) 69,64%
NORDEA BANK AB 9,57%
Startkurs 102,10
Justerad startkurs 101,20
Justerad startkurs (%) 0,88%
Inlösenbarriär 91,08
Kupongbarriär 0,00
Riskbarriär 60,72
Justerad kurs 110,88
Justerad utveckling (%) 9,57%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN SE0009581176
Status Aktiv
Emittent BNP Arb. Iss. B.V.
Riskkategori Barriärberoende
Viktiga datum
Senaste kursuppdatering 2022-01-19 01:00:00
Emissionsdag 2017-04-27
Startdag 2017-04-06
Sista observationsdag 2022-04-06
Återbetalningsdag 2022-04-27
Löptid Max 5 år
Initial risk 4

Initial risk gäller fram till och med placeringens startdag, och erhålls av emittenten.

Risk 5,78

Placeringens risk är baserad på PRIIPS-skalan. För strukturerade placeringar så är risken placeringens initiala risk fram till startdagen som erhålls av emittenten, sedan beräknas risken kontinuerligt av Garantum. Länk >>

Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Kapitalskydd 0%
Deltagandegrad 100%
Inlösenkupong 10%
Kupong 6%
Kupongdetaljer
Observation Utbetalas Kupong Ack.kup Kup.bet Inlöst
2018-04-06 2018-04-27 6% 10% Ja Nej link
2019-04-08 2019-04-29 6% 20% Ja Nej link
2020-04-06 2020-04-27 6% 30% Ja Nej link
2021-04-06 2021-04-27 6% 40% Ja Nej link
2022-04-06 2022-04-27 6% 50%
Mätintervall Daglig
Marknadsplats
Arrangörsarvode Tyvärr fick vi inte fram ett värde för denna produkt.
Produktegenskaper
Test

Viktiga egenskaper

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
  • Optimal Start innebär att startvärdet för den underliggande tillgången som produkten är kopplad till, mäts under en period på specifika observationsdagar. Produktens startvärde sätts sedan till den lägst noterade nivån av dessa observationer.
  • Möjlighet till både en kursskyddad kupong eller en ackumulerande kupong.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den tillgång som utvecklas sämst.
Print

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.