Autocall

CB AC VD byte Norden Kvart 3185

Marknadskurs 103,50%
Långsiktig kurs 103,50%
Nivå Underliggande 100,18%
Utbetalda kuponger 49,00%
2017-11-09
2022-11-09
Inlösenbarriär 90%
Kupongbarriär 80%
Riskbarriär 60%

Underliggande

ATLAS COPCO A ORD 108,52%
Startkurs 261,37
Inlösenbarriär 235,23
Kupongbarriär 209,10
Riskbarriär 156,82
Justerad kurs 545,00
Justerad utveckling (%) 108,52%
NOVO NORDISK B ORD 40,74%
Startkurs 319,50
Inlösenbarriär 287,55
Kupongbarriär 255,60
Riskbarriär 191,70
Justerad kurs 449,65
Justerad utveckling (%) 40,74%
RATOS B 28,90%
Startkurs 40,07
Inlösenbarriär 36,06
Kupongbarriär 32,06
Riskbarriär 24,04
Justerad kurs 51,65
Justerad utveckling (%) 28,90%
SE BANKEN A ORD 3,97%
Startkurs 102,82
Inlösenbarriär 92,54
Kupongbarriär 82,26
Riskbarriär 61,69
Justerad kurs 106,90
Justerad utveckling (%) 3,97%

Utveckling

Viktiga händelser

Produktegenskaper

ISIN SE0010297655
Status Aktiv
Emittent CITI GLOBAL MARKETS
Riskkategori Barriärberoende
Viktiga datum
Senaste kursuppdatering 2021-04-21 14:59:50
Emissionsdag 2017-11-09
Startdag 2017-10-19
Sista observationsdag 2022-10-19
Återbetalningsdag 2022-11-09
Löptid Max 5 år
Initial risk 5

Initial risk gäller fram till och med placeringens startdag, och erhålls av emittenten.

Risk 1,1

Placeringens risk är baserad på PRIIPS-skalan. För strukturerade placeringar så är risken placeringens initiala risk fram till startdagen som erhålls av emittenten, sedan beräknas risken kontinuerligt av Garantum. Länk >>

Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Kapitalskydd 0%
Deltagandegrad 100%
Kupong 3,5%
Kupongdetaljer
Observation Utbetalas Kupong Kup.bet Inlöst
2018-01-19 2018-02-09 3,5% Ja Nej link
2018-04-19 2018-05-09 3,5% Ja Nej link
2018-07-19 2018-08-09 3,5% Nej Nej link
2018-10-19 2018-11-09 7% Nej Nej link
2019-01-19 2019-02-09 10,5% Nej Nej link
2019-04-19 2019-05-09 14% Nej Nej link
2019-07-19 2019-08-09 17,5% Nej Nej link
2019-10-19 2019-11-09 21% Nej Nej link
2020-01-19 2020-02-10 24,5% Ja Nej link
2020-04-19 2020-05-09 3,5% Nej Nej link
2020-07-19 2020-08-09 7% Nej Nej link
2020-10-19 2020-11-09 10,5% Ja Nej link
2021-01-19 2021-02-09 3,5% Ja Nej link
2021-04-19 2021-05-10 3,5% Ja Ja link
2021-07-19 2021-08-09 3,5%
2021-10-19 2021-11-09 3,5%
2022-01-19 2022-02-09 3,5%
2022-04-19 2022-05-09 3,5%
2022-07-19 2022-08-09 3,5%
2022-10-19 2022-11-09 3,5%
Mätintervall Daglig
Marknadsplats NASDAQ STOCKHOLM AB
Arrangörsarvode 5% (1%/år)

Viktiga egenskaper

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
  • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen- kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
  • ATT TA BORT, kolla s´å att ingen produkt har denna egenskap
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den tillgång som utvecklas sämst.
Print

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.