Sprinter

CS SPR+ Europa 3207

Marknadskurs 96,02%
Långsiktig kurs 97,02%
Nivå Underliggande %
2017-12-19
2020-12-21
Riskbarriär 80%

Underliggande

ESTX 50 PR INDEX -8,17%
Vikt 100,00%
Startkurs 3569,93
Riskbarriär 2855,94
Justerad kurs 3278,33
Justerad utveckling (%) -8,17%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN SE0010468397
Status Aktiv
Emittent Credit Suisse London
Riskkategori Barriärberoende
Viktiga datum
Senaste kursuppdatering 2020-12-28 14:40:35
Emissionsdag 2017-12-19
Startdag 2017-11-30
Sista observationsdag 2020-11-30
Återbetalningsdag 2020-12-21
Genomsnitt slut 2020-11-30
Löptid 3 år
Initial risk

Initial risk gäller fram till och med placeringens startdag, och erhålls av emittenten.

Risk 1

Placeringens risk är baserad på PRIIPS-skalan. För strukturerade placeringar så är risken placeringens initiala risk fram till startdagen som erhålls av emittenten, sedan beräknas risken kontinuerligt av Garantum. Länk >>

Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Kapitalskydd 0%
Deltagandegrad 175%
Mätintervall
Marknadsplats NASDAQ STOCKHOLM AB
Arrangörsarvode Tyvärr fick vi inte fram ett värde för denna produkt.
Produktegenskaper
Sista observationsdag: 2020-11-30
Plus-produkter (+) har en fondliknande kostnadsmodell med ett årligt arvode om 1% samt ett vinstdelningsarvode om 10% på den del av marknadsvärdet som överstiger emissionskursen. Arvodet justeras dagligen och är avdraget från den marknadskurs som publiceras. Riskbarriären i denna placering observeras på sista observationsdagen och Nivå Underliggande baseras på detta värde. Om kursen för underliggande index på slutdagen slutar på eller över riskbarriären är det investerade nominella beloppet skyddat mot kursfall av emittenten. Skulle däremot underliggande index sluta under riskbarriären kan placeringen liknas vid en direktinvestering i det indexet. Emittentens återbetalning blir således nominellt belopp minskat med hela kursnedgången i det indexet.

Viktiga egenskaper

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • En sprinter kan ha en eller flera underliggande tillgångar som placeringens värdeutveckling är knuten till, där möjlighet finns att delta i underliggande tillgång med mer än 1,0 (deltagandegrad).
  • Det tas ut ett löpande arvode under placeringens löptid till skillnad från en placering med traditionellt arrangörsarvode där alla arvoden tas ut på startdagen.
Print

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.