Autocall

BNP AC Sv bolag OS KSK 3447

Marknadskurs 137,00%
Långsiktig kurs 105,00%
Nivå Underliggande 89,52%
Utbetalda kuponger 20,00%
2018-09-27
2023-09-26
Inlösenbarriär 90%
Riskbarriär 60%

Underliggande

ASTRAZENECA ORD 142,65%
Startkurs 673,80
Justerad startkurs 659,60
Justerad startkurs (%) 2,11%
Inlösenbarriär 593,64
Kupongbarriär 0,00
Riskbarriär 395,76
Justerad kurs 1600,50
Justerad utveckling (%) 142,65%
SSAB A ORD 93,40%
Startkurs 39,98
Justerad startkurs 39,98
Justerad startkurs (%) 0,00%
Inlösenbarriär 35,98
Kupongbarriär 0,00
Riskbarriär 23,99
Justerad kurs 77,32
Justerad utveckling (%) 93,40%
HENNES & MAURITZ B ORD 15,66%
Startkurs 123,12
Justerad startkurs 122,72
Justerad startkurs (%) 0,32%
Inlösenbarriär 110,45
Kupongbarriär 0,00
Riskbarriär 73,63
Justerad kurs 141,94
Justerad utveckling (%) 15,66%
SWEDBANK A ORD -10,63%
Startkurs 200,28
Justerad startkurs 200,28
Justerad startkurs (%) 0,00%
Inlösenbarriär 180,25
Kupongbarriär 0,00
Riskbarriär 120,17
Justerad kurs 179,00
Justerad utveckling (%) -10,63%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN SE0011413764
Status Aktiv
Emittent BNP Arb. Iss. B.V.
Riskkategori Barriärberoende
Viktiga datum
Senaste kursuppdatering 2023-06-09 02:00:00
Emissionsdag 2018-09-27
Startdag 2018-09-06
Närmast kommande observation 2023-09-06
Sista observationsdag 2023-09-06
Återbetalningsdag 2023-09-26
Löptid Max 5 år
Initial risk 4

Initial risk gäller fram till och med placeringens startdag, och erhålls av emittenten.

Risk 5,5

Placeringens risk är baserad på PRIIPS-skalan. För strukturerade produkter är risken placeringens initiala risk fram till startdagen som erhålls av emittenten, sedan beräknas risken kontinuerligt av Garantum. Länk >>

Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Kapitalskydd 0%
Deltagandegrad 100%
Inlösenkupong 14,5%
Kupong 5%
Kupongdetaljer
Observation Utbetalas Kupong Ack.kup Inlösenb. Kup.bet Inlöst
2019-09-06 2019-09-27 5% 14,5% Ja Nej link
2020-09-07 2020-09-28 5% 29% Ja Nej link
2021-09-06 2021-09-27 5% 43,5% Ja Nej link
2022-09-06 2022-09-27 5% 58% Ja Nej link
2023-09-06 2023-09-26 5% 72,5% 90%
Mätintervall Daglig
Marknadsplats NASDAQ STOCKHOLM AB
Arrangörsarvode 4,72% (0,94%/år)

Viktiga egenskaper

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
  • Optimal Start innebär att startvärdet för den underliggande tillgången som produkten är kopplad till, mäts under en period på specifika observationsdagar. Produktens startvärde sätts sedan till den lägst noterade nivån av dessa observationer.
  • Kupongen betalas ut oberoende av underliggande tillgångars utveckling.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgång som utvecklats sämst fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den tillgång som utvecklas sämst.
Vi eftersträvar alltid att informationen som visas på denna produktsida återspeglas korrekt från placeringens gällande villkor som finns i Slutliga villkor (Final Terms). Kontrollera därför alltid Slutliga villkor innan ett eventuellt investeringsbeslut tas. Kurserna på denna sida är indikativa och marknadsrörelser under dagen påverkar kurssättningen. Den slutgiltiga kurs som erhålls kan därför skilja sig åt mot den kurs som anges på hemsidan. Avvikelser kan med andra ord förekomma och användande av kurserna sker på eget ansvar. Kontakta oss gärna om du vill veta aktuell kurs, vid osäkerhet kring en kurs eller för bekräftelse om en produkt förfaller/inlöses.
Print

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.