Kapitalskyddad obl.

DDB AO Cykliska bolag SFB 90% 4144

Marknadskurs 82,98%
Långsiktig kurs 95,40%
Nivå Underliggande 105,68%
2021-06-23
2026-06-23

Underliggande

ABB ORD 48,76%
Vikt 10,00%
Startkurs 270,98
Justerad kurs 403,10
Justerad utveckling (%) 48,76%
Slutlig utveckling (%) 30,00%
Underliggande Exponering 1,12%
SSAB A ORD 36,15%
Vikt 10,00%
Startkurs 44,20
Justerad kurs 60,18
Justerad utveckling (%) 36,15%
Slutlig utveckling (%) 30,00%
Underliggande Exponering 1,61%
ALFA LAVAL 20,83%
Vikt 10,00%
Startkurs 305,80
Justerad kurs 369,50
Justerad utveckling (%) 20,83%
Slutlig utveckling (%) 30,00%
Underliggande Exponering 2,01%
Holmen AB 13,95%
Vikt 10,00%
Startkurs 374,56
Justerad kurs 426,80
Justerad utveckling (%) 13,95%
Slutlig utveckling (%) 30,00%
Underliggande Exponering 2,48%
SVENSKA CELLULOSA B ORD 10,23%
Vikt 10,00%
Startkurs 136,39
Justerad kurs 150,35
Justerad utveckling (%) 10,23%
Slutlig utveckling (%) 10,23%
Underliggande Exponering 2,66%
SANDVIK - 3,56%
Vikt 10,00%
Startkurs 213,50
Justerad kurs 205,90
Justerad utveckling (%) - 3,56%
Slutlig utveckling (%) - 3,56%
Underliggande Exponering 3,21%
BOLIDEN - 4,57%
Vikt 10,00%
Startkurs 321,32
Justerad kurs 306,65
Justerad utveckling (%) - 4,57%
Slutlig utveckling (%) - 4,57%
Underliggande Exponering 2,94%
ASSA ABLOY AB-B - 4,96%
Vikt 10,00%
Startkurs 256,10
Justerad kurs 243,40
Justerad utveckling (%) - 4,96%
Slutlig utveckling (%) - 4,96%
Underliggande Exponering 3,61%
SKF B ORD - 20,72%
Vikt 10,00%
Startkurs 229,00
Justerad kurs 181,55
Justerad utveckling (%) - 20,72%
Slutlig utveckling (%) - 20,72%
Underliggande Exponering 3,42%
BILLERUDKORSNAS AB - 39,60%
Vikt 10,00%
Startkurs 151,98
Justerad kurs 91,80
Justerad utveckling (%) - 39,60%
Slutlig utveckling (%) - 39,60%
Underliggande Exponering 3,02%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN SE0014782462
Status Aktiv
Emittent DANSKE BANK A/S, DANMARK, SVERIGE FILIAL
Riskkategori Kapitalskyddad
Viktiga datum
Senaste kursuppdatering 2023-09-21 12:51:11
Emissionsdag 2021-06-23
Startdag 2021-06-04
Närmast kommande observation
Sista observationsdag 2026-06-04
Återbetalningsdag 2026-06-23
Genomsnitt start 2025-06-04
Genomsnitt slut 2026-06-04
Löptid 5 år
Initial risk 2

Initial risk gäller fram till och med placeringens startdag, och erhålls av emittenten.

Risk 1,1

Placeringens risk är baserad på PRIIPS-skalan. För strukturerade produkter är risken placeringens initiala risk fram till startdagen som erhålls av emittenten, sedan beräknas risken kontinuerligt av Garantum. Länk >>

Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Kapitalskydd 90%
Deltagandegrad 95%
Mätintervall Månadsvis
Marknadsplats NASDAQ STOCKHOLM AB
Arrangörsarvode 0% (0%/år)

Viktiga egenskaper

  • Produkten har ett visst kapitalskydd, dvs en del av det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
  • Ett antal förbestämda aktier med bäst utveckling får en fast utveckling per aktie vid slutdagen. För resterande aktier erhålls den faktiska utvecklingen.
  • Produkten har en genomsnittsberäkning i slutet, vilket innebär att slutvärdet för den underliggande tillgången som produkten är kopplad till, mäts under en period på specifika observationsdagar. Produktens slutvärde sätts sedan till den genomsnittliga nivån av dessa observationer.
  • Placeringen är delvis kapitalskyddad vilket innebär att emittent/erna har åtagit sig att återbetala nominellt belopp på återbetalningsdagen
Vi eftersträvar alltid att informationen som visas på denna produktsida återspeglas korrekt från placeringens gällande villkor som finns i Slutliga villkor (Final Terms). Kontrollera därför alltid Slutliga villkor innan ett eventuellt investeringsbeslut tas. Kurserna på denna sida är indikativa och marknadsrörelser under dagen påverkar kurssättningen. Den slutgiltiga kurs som erhålls kan därför skilja sig åt mot den kurs som anges på hemsidan. Avvikelser kan med andra ord förekomma och användande av kurserna sker på eget ansvar. Kontakta oss gärna om du vill veta aktuell kurs, vid osäkerhet kring en kurs eller för bekräftelse om en produkt förfaller/inlöses.
Print

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.