Kapitalskyddad obl.

BB AO Sv bolag Tillväxt 4711

Marknadskurs 130,82%
Långsiktig kurs 138,77%
Nivå Underliggande 122,81%
2023-02-27
2028-02-27

Underliggande

ABB ORD 61,32%
Vikt 12,50%
Startkurs 349,70
Justerad startkurs 360,90
Justerad startkurs (%) -3,20%
Justerad kurs 582,20
Justerad utveckling (%) 61,32%
Underliggande Exponering 26,70%
VOLVO B ORD 37,62%
Vikt 12,50%
Startkurs 193,38
Justerad startkurs 195,33
Justerad startkurs (%) -1,01%
Justerad kurs 268,80
Justerad utveckling (%) 37,62%
Underliggande Exponering 21,64%
SE BANKEN A ORD 31,59%
Vikt 12,50%
Startkurs 120,30
Justerad startkurs 116,34
Justerad startkurs (%) 3,29%
Justerad kurs 153,10
Justerad utveckling (%) 31,59%
Underliggande Exponering 19,00%
ASSA ABLOY AB-B 18,63%
Vikt 12,50%
Startkurs 258,70
Justerad startkurs 249,53
Justerad startkurs (%) 3,55%
Justerad kurs 296,00
Justerad utveckling (%) 18,63%
Underliggande Exponering 19,36%
SECURITAS B ORD 14,44%
Vikt 12,50%
Startkurs 94,92
Justerad startkurs 91,75
Justerad startkurs (%) 3,33%
Justerad kurs 105,00
Justerad utveckling (%) 14,44%
Underliggande Exponering 17,22%
HANDELSBANKEN A 12,27%
Vikt 12,50%
Startkurs 94,71
Justerad startkurs 89,25
Justerad startkurs (%) 5,77%
Justerad kurs 100,20
Justerad utveckling (%) 12,27%
Underliggande Exponering 15,81%
NORDEA BANK AB 6,59%
Vikt 12,50%
Startkurs 123,78
Justerad startkurs 119,66
Justerad startkurs (%) 3,33%
Justerad kurs 127,55
Justerad utveckling (%) 6,59%
Underliggande Exponering 18,17%
SANDVIK 0,00%
Vikt 12,50%
Startkurs 220,90
Justerad startkurs 214,50
Justerad startkurs (%) 2,90%
Justerad kurs 214,50
Justerad utveckling (%) 0,00%
Underliggande Exponering 16,80%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN SE0019353384
Status Aktiv
Emittent BARCLAYS BANK PLC
Riskkategori Kapitalskyddad
Viktiga datum
Senaste kursuppdatering 2024-06-25 11:27:18
Emissionsdag 2023-02-27
Startdag 2023-02-09
Närmast kommande observation
Sista observationsdag 2028-02-09
Återbetalningsdag 2028-02-27
Genomsnitt start 2027-02-09
Genomsnitt slut 2028-02-09
Löptid 5 år
Initial risk 2

Initial risk gäller fram till och med placeringens startdag, och erhålls av emittenten.

Risk 3,64

Placeringens risk är baserad på PRIIPS-skalan. För strukturerade produkter är risken placeringens initiala risk fram till startdagen som erhålls av emittenten, sedan beräknas risken kontinuerligt av Garantum. Länk >>

Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 110%
Kapitalskydd 100%
Deltagandegrad 170%
Mätintervall Månadsvis
Marknadsplats NASDAQ STOCKHOLM AB
Arrangörsarvode <%= GetProductMarginText() %>

Viktiga egenskaper

  • Produkten har ett visst kapitalskydd, dvs en del av det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
  • Produkten har en genomsnittsberäkning i starten, vilket innebär att startvärdet för den underliggande tillgången som produkten är kopplad till, mäts under en period på specifika observationsdagar. Produktens startvärde sätts sedan till den genomsnittliga nivån av dessa observationer.
Vi eftersträvar alltid att informationen som visas på denna produktsida återspeglas korrekt från placeringens gällande villkor som finns i Slutliga villkor (Final Terms). Kontrollera därför alltid Slutliga villkor innan ett eventuellt investeringsbeslut tas. Kurserna på denna sida är indikativa och marknadsrörelser under dagen påverkar kurssättningen. Den slutgiltiga kurs som erhålls kan därför skilja sig åt mot den kurs som anges på hemsidan. Avvikelser kan med andra ord förekomma och användande av kurserna sker på eget ansvar. Kontakta oss gärna om du vill veta aktuell kurs, vid osäkerhet kring en kurs eller för bekräftelse om en produkt förfaller/inlöses.
Print

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.