Kapitalskyddad obl.

GAP+ AO Sverige 3053

Marknadskurs 93,10%
Långsiktig kurs 96,19%
Nivå Underliggande 102,80%
2017-07-13
2025-08-15

Underliggande

Axfood AB 84,45%
Vikt 10,00%
Startkurs 145,01
Justerad kurs 267,48
Justerad utveckling (%) 84,45%
Underliggande Exponering 9,47%
SE BANKEN A ORD 45,29%
Vikt 10,00%
Startkurs 101,60
Justerad kurs 147,61
Justerad utveckling (%) 45,29%
Underliggande Exponering 8,28%
TELE2 B ORD 31,68%
Vikt 10,00%
Startkurs 73,72
Justerad kurs 97,07
Justerad utveckling (%) 31,68%
Underliggande Exponering 7,50%
NORDEA BANK AB 11,26%
Vikt 10,00%
Startkurs 110,10
Justerad kurs 122,49
Justerad utveckling (%) 11,26%
Underliggande Exponering 5,83%
SWEDBANK A ORD 1,79%
Vikt 10,00%
Startkurs 207,68
Justerad kurs 211,41
Justerad utveckling (%) 1,79%
Underliggande Exponering 5,37%
SKANSKA B ORD -4,20%
Vikt 10,00%
Startkurs 199,00
Justerad kurs 190,65
Justerad utveckling (%) -4,20%
Underliggande Exponering 5,56%
HENNES & MAURITZ B ORD -21,98%
Vikt 10,00%
Startkurs 214,60
Justerad kurs 167,43
Justerad utveckling (%) -21,98%
Underliggande Exponering 4,32%
TELIA Co AB -29,65%
Vikt 10,00%
Startkurs 38,94
Justerad kurs 27,39
Justerad utveckling (%) -29,65%
Underliggande Exponering 3,86%
JM -36,07%
Vikt 10,00%
Startkurs 298,90
Justerad kurs 191,08
Justerad utveckling (%) -36,07%
Underliggande Exponering 3,93%
ELECTROLUX B ORD -54,57%
Vikt 10,00%
Startkurs 213,26
Justerad kurs 96,89
Justerad utveckling (%) -54,57%
Underliggande Exponering 2,16%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN XS1549457924
Status Aktiv
Emittent Argentum Capital S.A
Riskkategori Kapitalskyddad
Viktiga datum
Senaste kursuppdatering 2024-07-18 11:54:33
Emissionsdag 2017-07-13
Startdag 2017-07-03
Närmast kommande observation
Sista observationsdag 2025-07-03
Återbetalningsdag 2025-08-15
Genomsnitt start 2023-07-03
Genomsnitt slut 2025-07-03
Löptid 8,1 år
Initial risk 2

Initial risk gäller fram till och med placeringens startdag, och erhålls av emittenten.

Risk 1,1

Placeringens risk är baserad på PRIIPS-skalan. För strukturerade produkter är risken placeringens initiala risk fram till startdagen som erhålls av emittenten, sedan beräknas risken kontinuerligt av Garantum. Länk >>

Teckningspost 10 000 SEK
Emissionskurs 100%
Kapitalskydd 92,19%
Deltagandegrad 155%
Mätintervall Månadsvis
Marknadsplats NASDAQ STOCKHOLM AB
Arrangörsarvode <%= GetProductMarginText() %>
Produktegenskaper
GAP+ har en fondliknande kostnadsmodell med ett årligt arvode om 1% samt ett vinstdelningsarvode om 10% på den del av marknadsvärdet som överstiger emissionskursen. Arvodet justeras dagligen och är avdraget från den marknadskurs som publiceras.

Viktiga egenskaper

  • Produkten har ett visst kapitalskydd, dvs en del av det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
  • GAP är en paketeringsform för produkter där kreditrisken kan fördelas mot flera emittenter.
  • Det tas ut ett löpande arvode under placeringens löptid till skillnad från en placering med traditionellt arrangörsarvode där alla arvoden tas ut på startdagen.
Vi eftersträvar alltid att informationen som visas på denna produktsida återspeglas korrekt från placeringens gällande villkor som finns i Slutliga villkor (Final Terms). Kontrollera därför alltid Slutliga villkor innan ett eventuellt investeringsbeslut tas. Kurserna på denna sida är indikativa och marknadsrörelser under dagen påverkar kurssättningen. Den slutgiltiga kurs som erhålls kan därför skilja sig åt mot den kurs som anges på hemsidan. Avvikelser kan med andra ord förekomma och användande av kurserna sker på eget ansvar. Kontakta oss gärna om du vill veta aktuell kurs, vid osäkerhet kring en kurs eller för bekräftelse om en produkt förfaller/inlöses.
Print

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.