Autocall

COM AC Eu Banker&Förs PM 3091 EUR

Marknadskurs 1 000 EUR
Långsiktig kurs 1 000 EUR
Nivå Underliggande 74,02%
Utbetalda kuponger 9,50%
2017-06-15
2022-06-06
Inlösenbarriär 100%
Kupongbarriär 90%
Riskbarriär 70%

Underliggande

AXA ORD -1,64%
Startkurs 23,82
Justerad kurs 23,43
Justerad utveckling (%) -1,64%
BNP PARIBAS ORD -20,38%
Startkurs 65,46
Justerad kurs 52,12
Justerad utveckling (%) -20,38%
INTESA SANPAOLO ORD -26,41%
Startkurs 2,68
Justerad kurs 1,98
Justerad utveckling (%) -26,41%
ING GROEP ORD -33,00%
Startkurs 14,65
Justerad kurs 9,82
Justerad utveckling (%) -33,00%
SOCIETE GENERALE ORD -48,47%
Startkurs 49,56
Justerad kurs 25,54
Justerad utveckling (%) -48,47%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN XS1613375796
Status Aktiv
Emittent COMMERZ AG
Riskkategori Barriärberoende
Viktiga datum
Senaste kursuppdatering 2022-06-02 02:00:00
Emissionsdag 2017-06-15
Startdag 2017-05-22
Sista observationsdag 2022-05-23
Återbetalningsdag 2022-06-06
Löptid Max 5 år
Initial risk 5

Initial risk gäller fram till och med placeringens startdag, och erhålls av emittenten.

Risk 6,87

Placeringens risk är baserad på PRIIPS-skalan. För strukturerade produkter är risken placeringens initiala risk fram till startdagen som erhålls av emittenten, sedan beräknas risken kontinuerligt av Garantum. Länk >>

Teckningspost 1 000 EUR
Emissionskurs 1 000 EUR
Kapitalskydd 0%
Deltagandegrad 100%
Kupong 9,5%
Kupongdetaljer
Observation Utbetalas Kupong Kup.bet Inlöst
2018-05-22 2018-06-05 9,5% Ja Nej link
2019-05-22 2019-06-17 9,5% Nej Nej link
2020-05-22 2020-06-15 19% Nej Nej link
2021-05-24 2021-06-15 28,5% Nej Nej link
2022-05-23 2022-06-06 38% Nej Nej link
Mätintervall Daglig
Marknadsplats LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE
Arrangörsarvode Tyvärr fick vi inte fram ett värde för denna produkt.

Viktiga egenskaper

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Utmärkande funktioner för en autocall är automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till exempelvis kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning.
  • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen- kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den sammanvägda utvecklingen i underliggande tillgångar fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den utvecklingen.
Vi eftersträvar alltid att informationen som visas på denna produktsida återspeglas korrekt från placeringens gällande villkor som finns i Slutliga villkor (Final Terms). Kontrollera därför alltid Slutliga villkor innan ett eventuellt investeringsbeslut tas. Kurserna på denna sida är indikativa och marknadsrörelser under dagen påverkar kurssättningen. Den slutgiltiga kurs som erhålls kan därför skilja sig åt mot den kurs som anges på hemsidan. Avvikelser kan med andra ord förekomma och användande av kurserna sker på eget ansvar. Kontakta oss gärna om du vill veta aktuell kurs, vid osäkerhet kring en kurs eller för bekräftelse om en produkt förfaller/inlöses.
Print

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.