Hur fungerar strukturerade produkter?

Strukturerade placeringar, eller strukturerade produkter, är samlingsnamn för en sparform som kan kombinera olika finansiella instrument. En strukturerad placering kan exempelvis sammanföra en obligation och en option för att skapa en placering med givna egenskaper.

Varje strukturerad placering har en given avvägning mellan risk och avkastning. Egenskaperna för en viss placering bestämmer också vilken marknad eller vilket tillgångsslag som en sparare erbjuds att ta del av. Tillgångslag kan exempelvis vara aktier, aktieindex, råvaror eller krediter och placeringarna kan vara exponerade mot olika marknader runt om i världen.

Löptiden – det vill säga hur lång tid en strukturerad placering kan vara aktiv – kan också vara olika för olika strukturerade placeringar. Löptiderna för placeringarna är i de flesta fall fasta. Men under normala marknadsförhållanden kan en investerare alltid sälja sin placering i förtid på en dagligt handlad marknad.

Strukturerade placeringar ger stor flexibilitet där en investerare kan investera i många olika marknader och tillgångslag till en risknivå som passar. Denna placeringsform kan ses både som ett alternativ och som ett komplement till mer traditionella tillgångsslag.

Det finns olika typer av strukturerade placeringar som kan definieras utifrån risk: kapitalskyddade placeringar (ex aktieindexobligationer), barriärberoendeplaceringar (ex autocall och sprinter), kreditlänkade placeringar (kreditobligationer och kredithybrider) samt hävstångsplaceringar (ex warranter).

Strukturerade placeringar – egenskaper i sammanfattning:

  • Det finns många unika strukturerade placeringar – spararen har stora möjligheter att hitta en placering som passar just för dennes syn på risk och avkastning.
  • Varje placering skapas i en aktuell marknad med sina unika möjligheter.
  • Både egenskaper och avgifter är kända på förhand av spararen.
  • Placeringen ger möjlighet att investera i annars svåråtkomliga marknader/tillgångslag.
  • Vissa typer av strukturerade placeringar kräver ej en börsuppgång för att generera avkastning.

Här till vänster kan du läsa mer om hur olika typer av strukturerade placeringar samt andrahandsmarknaden fungerar.

© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.