Vår roll som specialist
på strukturerade produkter

Aktuella kreditbetyg för banker och emittentbolag

Motpartsrisk är av central betydelse för investeringar i strukturerade produkter. Olika bankers kreditbetyg är därför intressant att följa upp. Inom en och samma bankkoncern kan det finnas flera olika emittentbolag med skilda förutsättningar i händelse av konkurs eller liknande. Det är därför av vikt att investerare är medvetna både om vilket eller vilka emittentbolag de är exponerade mot och vilket/vilka kreditbetyg dessa för närvarande har.

Här hittar du respektive emittentbolags kreditbetyg >

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.