Hög historisk avkastning i Garantums strukturerade produkter

 

Hur stor avkastning ger egentligen strukturerade produkter? Statistiken får tala för sig. Sedan Garantum gav ut sin första emission 2005 har våra förfallna produkter givit en genomsnittlig årsavkastning på 8,9% och hela 78,4% av de förfallna produkterna har gett positiv avkastning.

Resan till god avkastning har dock varit långt ifrån smärtfri. Sedan 2005 har börsen drabbats av kriser som inte lämnat någon marknad oberörd. Till exempel upplevde världen en av historiens största finanskriser 2008 och i dess efterdyningar inleddes en eurokris 2011. Men turbulenta tider skapar också investeringsmöjligheter och chanser till god avkastning givet den risk som finns. Det tuffa marknadsklimatet har även gett oss på Garantum idéer till många konstruktioner genom åren. Några av de mest framgångsrika produkterna togs fram i tider av oro då vi lyckades se nya möjligheter i nya lägen.

Genomsnittlig årsavkastning per produkttypDet kan vara svårt att få perspektiv på framgång genom att endast se till enskilda produkter och förfall. Aggregerar man däremot resultaten över tid blir svaret tydligt – Garantums strukturerade produkter har gjort väldigt bra ifrån sig.

Sedan start har förfallna produkter en genomsnittlig avkastning på 19,5% och en genomsnittlig årsavkastning på 8,9%. Andelen förfallna produkter med positiv avkastning är hela 78,4%. Produkter som gett negativ avkastning är 15,4%, dock är det endast 6,2% av utfallen som har brutit riskbarriären på slutdagen, resterande 9,2% är förlorad överkurs. Placeringar som gett plus/minus noll i avkastning är 6,3%.

Sannolikheten till positiv avkastning är stor om du placerar i någon av Garantums strukturerade produkter – genomtänkta produkter med givna egenskaper som kan ladda varje investerares portfölj med slagkraft i alla marknadslägen.*

Utfall för förfallna placeringar


 

*En investering i en strukturerad produkt är liksom andra investeringar förknippad med vissa risker och historisk avkastning innebär ingen garanti för framtida avkastning. Statistiken inkluderar samtliga förfallna publika produkter Garantum arrangerat mellan 2005-03-29 t.o.m. 2021-12-31. Produkterna uppgår till närmare 1600 stycken noterade i SEK (exkl. courtage).

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.