• Vi har uppgraderat vårt IT-system. Tillfälliga störningar kan därför förekomma och lite längre handläggningstider. Vi hoppas att ni har överseende med detta. (2021-09-15 09:00:35) >> Håll dig uppdaterad här >>

Hög historisk avkastning i Garantums strukturerade placeringar

 

Hur stor avkastning ger egentligen strukturerade placeringar? Statistiken talar här sitt tydliga språk. Sedan Garantum gav ut sin första emission 2005 har våra förfallna placeringar givit en genomsnittlig årsavkastning på 7,76% och hela 76,2% av de förfallna placeringarna har gett positiv avkastning.

Resan till god avkastning har dock varit långt ifrån smärtfri. Sedan 2005 har börsen drabbats av kriser som inte lämnat någon marknad oberörd. Till exempel upplevde världen en av historiens största finanskriser 2008 och i dess efterdyningar inleddes en eurokris 2011. Men turbulenta tider skapar också investeringsmöjligheter och chanser till god avkastning givet den risk som finns. Det tuffa marknadsklimatet har även gett oss på Garantum idéer till många konstruktioner genom åren. Några av de mest framgångsrika placeringarna togs fram i tider av oro då vi lyckades se nya möjligheter i nya lägen.

Genomsnittlig årsavkastning per produkttyp


Det kan vara svårt att få perspektiv på framgång genom att endast se till enskilda placeringar och förfall. Aggregerar man däremot resultaten över tid blir svaret tydligt – Garantums strukturerade placeringar har gjort väldigt bra ifrån sig.

Sedan start har förfallna placeringar haft en genomsnittlig avkastning på 18,76% och en genomsnittlig årsavkastning på 7,76%. Andelen förfallna placeringar med positiv avkastning är hela 76,2%. Placeringarna som gett negativ avkastning är 16,5%, dock är det endast 6,2% av utfallen som har brutit riskbarriären på slutdagen, resterande 10,3% är förlorad överkurs. Placeringar som gett plus/minus noll i avkastning är 7,3%.

Sannolikheten till positiv avkastning är stor om du placerar i någon av Garantums strukturerade placeringar – genomtänkta placeringar med givna egenskaper som kan ladda varje investerares portfölj med slagkraft i alla marknadslägen.*

Utfall för förfallna placeringar

 

*En investering i en strukturerad produkt är liksom andra investeringar förknippad med vissa risker och historisk avkastning innebär ingen garanti för framtida avkastning. Statistiken inkluderar samtliga förfallna publika placeringar Garantum arrangerat mellan 2005-03-29 t.o.m. 2020-12-31. Placeringarna uppgår till totalt 1324 stycken noterade i SEK (exkl. courtage).

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.